syfiorikwaliteiten

syfiorikwaliteiten

      

  Biologische Syfiori Planten Groei Kwaliteiten       


  Syfiori heeft de Kennis en Ervaring 100% Schone Plantenteelten te Groeien & het  
      Chemicaliën gebruik in 22 weken af te bouwen, met als Resultaat 40% Meer  
   Productie & betere Biologische Planten Groei  & veel betere Product Kwaliteiten,    
           Zeer Interessant voor de Consumenten van Groot Winkel Bedrijven
            & de kwekers zullen benaderen deze 100& Schone Bloemen, Fruit,
                         Groentes ook werkelijk te Groeien & te Leveren
                

• Internationale Planten Specialisten organiseerden in April 2017, Denver, USA een  
  Speciale Biologische Syfiori  Planten Groei Lezing, door de Bijzondere  Biologische 
     Planten Groei Resultaten  & 100% Schone Planten Groei Resultaten die 40% meer
  Productie en veel betere Producten Kwaliteit Groeien. 100% Schone Plantenteelten      
        Groeien & Planten Groei verduurzamen en besparen op Teeltwisselingen.

  Bijvoorbeeld een Rozen Teelt Planten wisseling kost 3 maanden = 3 x 4 weken = 12 
    weken = bij 10.000 – 13.000 rozen per week per Ha. 12 x 7 dagen 10.000 & 13.000  
 10.000  Rozen =  840.000  x € 2,00 per tak = € 1.680.000 bij  € 0,50 per tak = € 420.000,-     
 13.000  Roos = 1.092.000  x € 2,00 per tak = tot 2.184.000 x € 0,50 per tak = € 546.000,-. 

 10.000  Rozen =  840.000  x € 0,25 per tak = € 210.000 bij  € 0,35 per tak = € 294.000,-    
 13.000  Roos = 1.092.000  x € 0,25 per tak = € 273.000 bij  € 0,35 per tak = € 382.200,-. 

Door de 100% Schone Rozen Teelten die U als kweker met Syfiori Kennis als eerste Kweker gaat Groeien zullen Uw Kwekers Producten prijzen zeer duidelijk gaan stijgen
omdat de Winkel Bedrijven & Hun Consumenten deze als eersten kopen. 100% schone
Groentes, Fruit, Bloemen & Planten & deze Planten weer Schone zuurstof ademen & 
                            Kwekers & Hun Planten daarmee een hele grote &
                        Belangrijke bijdrage leveren aan  ons Milieu & ons leven.

                             
• Kwekers gebruiken Chemische Middelen in hun Bloemen, Fruit, Groente Teelten &   
  veroorzaken een Planten onbalans & Produceren Giftige dampen. De Chemicaliën 
  blijven achter in ons voedsel & bevorderen op termijn niet onze gezondheid & 
                       veroorzaken giftige dampen in het milieu & de kassen

 
•  Ondernemen is Vooruit Zien. Super Markten & Consumenten  zijn geïnteresseerd   
   100% Schone Groente, Fruit en Planten Producten. Schone Planten Teelten Ademen   
               Schone Zuurstof en dragen sterk bij aan een Schoner Milieu.
    Kwekers missen de Planten Kennis 100% Schone Plantenteelt Kennis te groeien  
     zonder productie verlies, waardoor het Chemicaliën gebruik blijft voortbestaan.    
  

• Auto fabrikanten Sjoemelen met uitstoot waarden. Kwekers Sjoemelen met   
  Chemische Middelen. Dit Gesjoemel heeft een steeds Grotere Negatieve Werking op  
   Mensen & Milieus, zoals we regelmatig ervaren door de vele Orkanen en vele andere  
                                 Zomerse & Winterse weersveranderingen.